.

Mi az az IFRS? És mit kell tudnod IFRS mérlegképes könyvelőként?

 

Az IFRS ~ egyszerűen ~ a nemzetközi számviteli szabályok gyűjteménye.

Az IFRS ~ szakszerűen ~ (IFRS = International Financial Reporting Standards = Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard) az IASB (International Accounting Standards Board = Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület) által kibocsátott számviteli szabályok gyűjteménye.

IFRS mérlegképes könyvelőként tudnod kell értelmezni és alkalmazni:

 1. az IFRS-ek elméleti kereteit, és
 2. az IFRS-ek értékelési és megjelenítési sajátosságait.

Egy kicsit bővebben... az IFRS-ek elméleti kereteiről,  IFRS mérleképes könyvelőként tudnod kell:

 • értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját,
 • felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a számviteli törvény* szerint,
 • beazonosítani, hogy az adott gazdálkodó egység IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítésére kötelezett-e,
 • értelmezni az anyavállalat felé történő IFRS adatszolgáltatási kötelezettség esetén az anyavállalat által kiadott IFRS számviteli politikáját,
 • eleget tenni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási elvárásoknak és átlátni a kapcsolódó táblázatrendszert,
 • betartani az IFRS szerinti besorolást és megjelenítési szabályokat.

Az IFRS elméleti kereteinek értelmezéséhez szükséges témaköröket az alábbi 21 pont részletezi:

 1. Az IFRS szükségessége
 2. Az IFRS helye a számvitelben, kapcsolata az Európai Unió és az USA számviteli szabályozásában
 3. Az IFRS Keretelvei
 4. Az IFRS és a számviteli törvény*alapelveinek összevetése, az eltérések értelmezése
 5. A pénzügyi kimutatások összeállításának általános elvei
 6. A pénzügyi kimutatások elemeinek megismerése
 7. Eszközök és kötelezettségek besorolásának kritériumai
 8. Bevételek és ráfordítások értelmezése
 9. Közbenső pénzügyi kimutatások
 10. A Cash flow célja, felépítése, tartalma
 11. A beszámolási periódust követő események kezelése
 12. Számviteli politika, számviteli becslések változásai és hibák
 13. IFRS-ek első alkalmazása
 14. A konszolidáció alapjai: konszolidált pénzügyi kimutatások összeállítására kötelezett gazdálkodók az IFRS és a számviteli törvény*alapján
 15. A kontroll mértékének meghatározása, a konszolidációs kör azonosítása
 16. A konszolidáció előkészítő lépései: számviteli politika, adatszolgáltatási rendszer, egységes értékelés, devizaátszámítás, szerkezeti egységesítés
 17. A teljes körű konszolidáció végrehajtásának lépései és módszerei az IFRS és a számviteli törvény* alapján
 18. Egyéb konszolidációs módszerek alkalmazása az IFRS és a számviteli törvény* alapján
 19. Konszolidációs adatszolgáltatási feladatok
 20. IFRS és a számviteli törvény* kimutatásainak, fő lapjainak szerkezeti és taralmi összevetése
 21. Egy közzétett IFRS szerinti pénzügyi kimutatás nagyvonalú áttekintése

Egy kicsit bővebben... az IFRS-ek értékelési és megjelenítési sajátosságairól, IFRS mérleképes könyvelőként tudnod kell:

 • alkalmazni az IFRS értékelési elveit és módszereit,
 • értelmezni az IFRS szerinti pénzügyi kimutatást,
 • összegyűjteni és értelmezni a közzéteendő (kiegészítő) információkat,
 • kitölteni az anyavállalati IFRS táblázatrendszerét,
 • a számviteli információs rendszerből kinyerni az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzókat előállítani,
 • összeállítani az IFRS beszámolót.

Az IFRS értékelési és megjelenítési sajtosságait az alábbi 21 pont részletezi:

 1. Értékelési elvek, módszerek és eljárások értelmezése az IFRS-ben
 2. Az értékelési módszerek és az eszközök és kötelezettségek besorolásának összekapcsolása
 3. A bekerülési értéket befolyásoló standardok áttekintése, hitelfelvételi költségek és állami támogatások értelmezése és elszámolása
 4. Az ingatlanok, gépek, berendezések és az immateriális javak megjelenítése, értékelése az IFRS-ben és a számviteli törvény* szerint, a vagyonra és eredményre gyakorolt hatások számszerűsítése
 5. Sajátos eszközök értelmezése az IFRS és a számviteli törvény* szerint, a vagyonra és eredményre gyakorolt hatások számszerűsítése, befektetési célú ingatlanok, értékesítésre tartott befektetett eszközök
 6. Az eszközök bekerülési és mérlegértékeinek meghatározása
 7. Lízingek elszámolásának sajátosságai az IFRS-ben és számviteli törvény* szerint
 8. Készletek megjelenítése és értékelése az IFRS-ben, valamint összevetése számviteli törvény* előírásaival
 9. Bevételek elszámolásának sajátosságai az IFRS-ben
 10. Termelési, értékesítési elszámolások az IFRS gyakorlatában és a számviteli törvény* szerint, a vagyonra és az eredményre gyakorolt hatások számszerűsítése
 11. Egyéb költség-elemek értelmezése, céltartalékok, munkavállalói juttatások
 12. Egyéb kötelezettségek értékelése az IFRS és a 2000. évi C. törvény a számvitelről szerint, a vagyonra, eredményre gyakorolt hatások számszerűsítése
 13. Bevezetés a pénzügyi instrumentumokba (derivatív és fedezeti ügyletek nélkül)
 14. A pénzügyi instrumentumok besorolása és értékelése az IFRS és a számviteli törvény* szerint, vagyonra és eredményre gyakorolt hatások számszerűsítése
 15. Az adó kezelése az IFRS-ben, tényleges adó, halasztott adó
 16. A halasztott adó kiszámítása, megjelenítése és jövőbeni hatásának értelmezése
 17. Egyéb IFRS beszámolási sajátosságok, szegmens információk, kapcsolt felek információi, közbenső pénzügyi beszámoló, egy részvényre jutó eredmény
 18. Egy közzétett magyar számviteli szabályok szerinti beszámoló egybevetése az IFRS szabályokkal
 19. IFRS szerinti konszolidációs munkalapok kitöltése
 20. IFRS szerinti pénzügyi kimutatás készítése
 21. IFRS beszámoló összeállítása